Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Kennemer Coaching, gevestigd te Beverwijk. U kunt contact met ons opnemen via de wijze als omschreven op onze website. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt, ingedeeld naar de verschillende verwerkingsactiviteiten. Wij hechten grote waarde aan de privacy van eenieder en verwerken persoonsgegevens daarom volgens de in Nederland en in de Europese Unie geldende privacy wet- en regelgeving.

Onderstaand ons privacybeleid onderverdeeld per verwerkingsgebied.

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Onze privacyverklaring is van toepassing op:

  • onze cliënten en alle personen met wie wij contact hebben gehad;
  • alle bezoekers van onze websites;
  • alle ontvangers van onze nieuwsbrief en andere mailings;
  • alle personen van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken.
WEBSITE BEZOEK
GOOGLE ANALYTICS
NIEUWSBRIEF
GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN
RECHTEN VAN BETROKKENE
WEBSITE BEVEILIGING
PERSOONLIJK DOSSIER
VOOR COACHES

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden door Kennemer Coaching.

KLIK HIER voor de uitgebreide disclaimer