Tarieven & Vergoeding

In het dagelijks leven betaal je voor verschillende dingen. Denk aan de sportschool, kleding, winkelen, studie, uitgaan, vakantie etc. etc.

Geld besteden voor coaching/counseling is een nuttige uitgave welke je helemaal aan jezelf besteedt. Problemen oplossen die er soms al jaren zijn. Het kan zomaar 'lifechanging' zijn. Hoe dan ook, geld besteden aan je eigen ontwikkeling is altijd een nuttige besteding.

INVESTEER IN JEZELF!
Ontwikkel jezelf!
Het verdient zich sowieso altijd terug

Tarieven Coaching & counseling

 Coaching / Counseling
   Duur per sessie  Tarief (eenheid)
 Particulier
 • Kennismakings gesprek (telefonisch en vrijblijvend)  45 min.   gratis
 • Los coachings gesprek (of thema gesprek)  60 - 75 min.   80,- (sessieprijs)

 • Standaard traject (inclusief intake)
    (8 sessies in 3 maanden) *1

 60 - 75 min. 

  75,- (sessieprijs)
  ( 600,- pakketprijs )

 • Intensief traject (inclusief intake)
    (14 sessies in 6 maanden) *2

 60 - 75 min. 

  70,- (sessieprijs)
  ( 980,- pakketprijs )

 • Onderhouds traject
    (6 sessies in 6 à 8 maanden) *3

 75 - 90 min.   75,- (sessieprijs)
  ( 450,- pakketprijs )
 • Intakegesprek *4  75 min.   85,-
 • Online Coaching ( 2 sessies per maand ) *5  30 - 45 min.   125,- p/m
 • Online Trainingen *6  variabel   vanaf 39,95
 • Evaluatie gesprek telefonisch, beeldbellen of op locatie *7  per 10 min.   10,-
 • Telefonisch overleg met derden  per 10 min.   10,-
 • Rapportage aan derden   in overleg
 
 Zakelijk

 • Stress- en Burnout coachings traject ( 8 - 10 sessies )
    Handout en persoonlijke materialen inbegrepen

 60 - 90 min.   1250,-


*1: Het Standaard traject bevat 8 sessies en duurt ongeveer 3 maanden (reiskosten coach zijn inbegrepen - zie voorwaarden)
Indien gewenst kan een standaard traject doorlopen in een intensief traject. De sessieprijs wordt dan na de achtste sessie automatisch verlaagd.
*2: Een Intensief traject bevat 14 sessies en duurt 5 á 6 maanden (reiskosten coach - zie voorwaarden)
*3: Een Onderhouds traject bevat 6 sessies verdeeld over 6 tot 8 maanden (reiskosten coach - zie voorwaarden)

*4: Een Intake gesprek maakt onderdeel uit van de trajecten en hoeft niet apart afgerekend te worden. De intake wordt wel los berekend indien cliënt besluit na de intake niet verder te gaan).
*5: Online Coaching is per maand en altijd per direct opzegbaar. Bedrag is per maand.
*6: Wij bieden diverse online trainingen aan zoals ACT your way voor jongeren, gebaseerd op Acceptance & Commitment Therapy (ACT).
*7: Een evaluatiegespek kan los worden afgenomen. Binnen een traject kan er ook voor worden gekozen om de 6de sessie als evaluatie sessie te gebruiken maar is niet noodzakelijk.

BTW:
Onze diensten zijn door de belastingdienst vrijgesteld van BTW.
Genoemde bedragen worden dan ook niet verhoogd met BTW.

Betaling
• Trajecten worden na de intake van het traject gefactureerd. Betaling kan in een keer tegen 2% betalingskorting, of in termijnen worden voldaan
• Losse gesprekken alleen contant of met pinbetaling vooraf aan de sessie
• In overleg zijn andere afspraken mogelijk

Betalingsmethoden
• Facturen kunnen worden voldaan per overmaking (oa. via iDeal), pin- of contante betaling
• Voor pinbetaling worden bijna alle kaarten geaccepteerd (Bankpas - Meastro, Contactloos of via NFC-Apple Pay of Mastercard)

Annulering
• Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verzet. 
• Bij annulering minder dan 24 uur voor een afspraak, coach- of oudergesprek wordt € 35,- in rekening gebracht.
• Bij afwezigheid op het afgesproken tijdstip geldt dit als geldige afspraak en vindt geen restitutie plaats.

Laatste wijziging 01-08-2023

 
 

 

Voorwaarden

 1. Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

 2. De intake is onderdeel van een traject. Intakekosten worden los berekend bij coaching zonder traject.

 3. Een standaard traject duurt ongeveer drie maanden, (afhankelijk van de tussentijd tussen de afspraken in).

 4. Een traject bevat meerdere sessies. Sessies vinden de eerste maand veelal om de week plaats en daarna kan indien gewenst worden afgebouwd naar om de twee of drie weken, dit in overleg met de cliënt.

 5. Voor langere trajecten wordt vooraf een maatwerk tarief afgesproken. Vraag hiernaar bij uw coach.

 6. Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verzet. Bij annulering binnen 24 uur voor een afspraak, coach- of oudergesprek wordt € 42,- in rekening gebracht.

 7. Online-Coachings tarief geldt per maand en is op elk moment maandelijks opzegbaar. Online-Coaching wordt meestal als een logisch vervolg op een traject afgenomen maar kan ook los worden afgenomen. Sessies kunnen telefonisch of via beeldbellen tot stand komen.

 8. Reiskosten van de coach zijn bij het traject inbegrepen tot 20 km enkele reis vanaf Beverwijk.

 9. Genoemde kosten zijn inclusief materialen tenzij anders vermeld.

 10. Genoemde kosten zijn inclusief een reductie van 15% voor jongeren t/m 25 jaar. Indien je boven de 25 jaar bent geldt een toeslag van 15%.

Tot slot:

 • Voor coaching of counseling is geen verwijzing nodig van de huisarts.

 • Voor re-integratie en zelfontwikkeling zijn werkgevers vaak bereidt een traject te vergoeden, wij kunnen hierbij ondersteunen.

 • Indien betaling een probleem voor je is op dit moment neem dan toch contact op. Dan denken wij mee in de mogelijkheden.

Geïnteresseerd?

Neem meteen vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button en binnen 24 uur bellen of mailen wij jou.

(afhankelijk van jouw keuze in het contactformulier).

Image

Kennemer Coaching

KvK 77374479
IBAN NL68INGB0006609637
BTW-ID NL003188323B94

Contactinformatie

E-mail:
Telefoon: 085 - 877 11 12

Vergoeding Coachingstraject

Je hebt behoefte aan coaching en wilt graag precies weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren voor particulieren om toegang te krijgen tot een coachbudget. Voor het declareren van gemaakte kosten voor jongeren coaching kan je van te voren informeren bij je zorgverzekering. Als het niet in het pakket wordt aangeboden kunnen verzekeraars toch overgaan op vergoeding, mits hiertoe vooraf een verzoek is ingediend. Als een zorgverzekering niet, of niet alles vergoed, is er soms de mogelijkheid tot fiscale aftrek, de buitengewone ziektekosten, UWV, PGB ed. Als je hier meer over wilt weten lees dan het onderstaande.

 • Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekerings-maatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Particulieren kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een geheel of gedeeltelijke vergoeding, mits goed onderbouwd. Ga de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na bij uw ziektekostenverzekeraar.
 • Leef je op dit moment van een persoonsgebonden budget? Dan kan je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB.

 • Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Mits goed onderbouwd en toegesneden op persoonlijk herstel, integratie en groei naar het verwerven van zelfstandigheid en inkomen, of voor het behouden ervan, kan je mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.
 • Veel bedrijven hebben een budget gereserveerd voor opleidingskosten of professionele ontwikkeling (communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, loopbaan keuze) van de werknemers. Kosten voor een cursus zijn over het algemeen vele malen hoger dan die van een coachtraject. Een coachtraject is een-op-een en daardoor bij velen effectiever. Overleg met je werkgever/leidinggevende in hoeverre de organisatie een professioneel coaching traject hier ook onder laat vallen in jouw geval.
 • Bij stress en burnout is het goed om in gesprek te gaan met de Arbodienst van je bedrijf.
  In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na.
  De declaratie wordt dan naar je werkgever gestuurd. Wat er besproken wordt in het coachingstraject blijft uiteraard tussen jou en je coach.
 • Particulieren kunnen de kosten voor coaching, training en begeleiding inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Doel van de coaching, training en begeleiding moet gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verwerven van of behouden van inkomen uit arbeid. Voor zelfstandige ondernemers zijn de kosten aftrekbaar als bedrijfskosten. Als particulier, werkgever en ondernemer zijn de kosten (incl. BTW) voor loopbaanadvies als studiekosten aftrekbaar als er sprake is van een leertraject waar je kennis op doet onder begeleiding of toezicht. Je krijgt dan 30% tot 50% terug bij de aangifte inkomstenbelasting. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt. Belangrijke tip! Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar, alleen reiskosten niet. Er is wel een drempel van rond de € 250,-euro. De kosten zijn alleen aftrekbaar als ze daadwerkelijk betaald zijn in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. Het is dus belangrijk de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met de drempel! Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

 • Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de coachingssessies ook vaak als aftrekpost bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd. U kunt de gemaakte kosten in sommige gevallen ook als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken. Vraagt u dit na bij een belastingadviseur of dat in uw geval ook mogelijk is.

 • Voor meer informatie is het verstandig vooraf contact op te nemen met de belastingdienst.

VOOR COACHES

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden door Kennemer Coaching.

KLIK HIER voor de uitgebreide disclaimer