Coaching

Soms kan het voorkomen dat op een gegeven moment even niet goed meer weet hoe nu verder? Je loopt vast in je leven en weet eigenlijk niet goed hoe dat komt. Je hebt behoefte aan zorg maar waar moet je zijn? Coaching is dan de juiste weg. Coaching valt onder psychosociale hulp aangezien er geen sprake is van een stoornis waarvoor geneeskundige zorg nodig is. Daarom valt deze hulp niet onder de geneeskundige GGZ en je hebt dan ook geen verwijzing van een huisarts nodig voor deze vorm van coaching.

Coaching

Kennemer Coaching biedt verschillende vormen van coaching/begeleiding aan:

Mental coaching

Mentale coaching is een van de meest voorkomende vorm van coaching. Het wordt gebruikt wanneer datgene wat tussen je oren zit, je in de weg zit. Je gedachten en overtuigingen staan je doelen in de weg en je hebt daardoor een soort tunnelvisie. De mentale coach helpt je in te zien dat je dingen ook op een andere manier kunt bekijken, je doelen op een andere manier kunt realiseren en andere wegen kunt bewandelen.

Loopbaan coaching

Loopbaan coaching is een vorm van coaching gericht op de loopbaan. Wanneer je een baan hebt waarin je jezelf niet helemaal kan laten zien, waarin je je niet prettig voelt of waarin conflicten zijn ontstaan, kan loopbaan coaching worden genomen. Hierin wordt er gekeken naar de specifieke loopbaanwensen, wat belangrijk is in je werk, maar vooral ook naar de gecoachte zelf. Wat zijn je ambities, je talenten, je valkuilen en je obstakels. Aan de hand van deze gegevens kan worden gesteld wat voor baan er bij je past en/of hoe je met succes en plezier kan werken.

Persoonlijke Ontwikkeling

Persoonlijke coaching wordt vaak gezien als dé manier van coachen. Persoonlijke coaching heeft tot doel om je te begeleiden bij je persoonlijke ontwikkeling. Hierbij zal een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld worden, zodat je voor jezelf kunt bepalen waar je over een gegeven tijdsperiode wilt staan in je leven. Wanneer je vragen hebt over je eigen functioneren op het werk kan je een personal coach inschakelen. Bij deze vorm word je doorgrond om erachter te komen wat je persoonlijke kwaliteiten en daaruit voortkomende valkuilen. Vanuit deze kernkwaliteiten en bewustzijn van je valkuilen zal bepaald worden hoe jouw talent omgezet kan worden in persoonlijke successen. Het bewustzijn van je kernkwaliteiten en valkuilen is essentieel bij het plannen van je persoonlijke ontwikkeling, een traject waar de persoonlijke coach een sleutelrol in zal spelen.

Wat kan je verwachten van een coachingstraject?

Coaching zelf kent vele vormen. Kennemer Coaching is thuis in verschillende manieren van coachen en tijdens de intake gaan we op zoek, en bepalen we, welke wijze van coachen bij jou past. Niemand is namelijk hetzelfde! Het kan zijn dat je al heel lang worstelt met iets en al veel hebt geprobeerd om het op te lossen. Je blijft maar in kringetjes draaien. Misschien heb je zelfs al eens bij een psycholoog geweest of heb je andere vormen van therapie geprobeerd? De oorzaak van je probleem ligt dan meestal dieper. Ook daarvoor kan je bij Kennemer Coaching terecht en gaan we op zoek naar het onderliggende probleem van je problemen. Daarvoor starten we altijd een standaard coachingstraject en indien verlengen we dat met een gerichte therapie voor jouw probleem. Informeer ernaar als je denkt dat dit op jou van toepassing is.

Binnen een coachingstraject begeleidt en ondersteunt een jongerencoach je bij het behalen van precies dat wat je graag zelf wilt bereiken. Je verbetert vaardigheden die je al bezit, of je leert nieuwe vaardigheden aan. Jij bepaalt zelf het doel. De coach stelt je vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. Een coachingstraject sluit dan ook aan op de problemen, vragen en wensen die in jouw leven een rol spelen. Je bepaalt zelf de onderwerpen die worden besproken. De coach denkt met jou mee, voelt met je mee en vraagt vooral door om juist datgeen naar boven te halen wat vaak kan worden gezien als de belemmering waardoor je niet verder komt.

Bij een jongerencoach kan je openhartig en eerlijk vertellen wat er nu echt in je om gaat en daar dan serieus mee aan de slag te gaan. Concrete stappen zal je gaan zeten om juist datgeen te bereiken wat je al langere tijd wil maar niet lukt doordat je steeds weer terugvalt in oude patronen of vastloopt. Je neemt kleine stapjes die ertoe leiden dat jij precies daar komt daar waar je wilt zijn. Dat kan uitgroeiren tot ander gedrag, een nieuwe vriendenkring of zelfs een radicale wending in je leven.

Vaak is het lastig om problemen zelf vanuit meerdere kanten te bekijken. Het ‘probleem’ is dan ook meestal niet het probleem, maar de gedachten over en aan het probleem. Deze gedachten gaan onbewust. Met behulp van gesprekstechnieken leren wij je deze gedachten te herkennen en er goed mee om te gaan. Een goede coach leert jou te leren van jezelf en ervoor te zorgen dat je precies weet wat je doelen zijn en hoe je daar moet komen.


Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Binnen het coachen zal het vaker voorkomen dat het gaat om persoonlijke informatie, dat is goed en ook nodig want het gaat altijd om wat er binnen in jou gebeurt, niet het gedrag dat we zien aan de buitenkant. Het zullen das heel persoonlijke onderwerpen zijn. Dingen die je moeilijk vindt of hebt meegemaakt in je jeugd, of dingen waar je je voor schaamt.. Alles dat wordt besproken wordt vertrouwelijk behandeld en blijft altijd tussen jou en je coach. Het wordt met niemand anders gedeeld, ook niet met je ouders, verzorgers, school, psycholoog of wie dan ook zonder jouw toestemming. Privacy en vertrouwelijkheid worden bij Kennemer Coaching heel serieus genomen.


Kosten

Bij psychosociale hulp (coaching) is er geen sprake is van een stoornis waarvoor geneeskundige zorg nodig is en daarom valt deze hulp niet onder de geneeskundige GGZ. Dit betekent ook dat er meestal geen vergoeding via de zorgverzekering mogelijk is en de kosten zelf betaald moeten worden of op andere wijze worden voldaan.

Voor de tarieven en alternatieven voor de bekostiging van coaching, klik hier. Voor de wijze van betaling zullen vooraf afspraken worden gemaakt. Betaling kan per faktuur in delen, of in een keer. Ook is betaling per iDeal of pin mogelijk. Aan een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.


Aanmelden

Weet je al genoeg en wil je je meteen aanmelden? Klik op onderstaande button. 


  

Wil je je direct aanmelden?
Klik op onderstaande knop.

Persoonlijke coaching voor jongeren bij Kennemer Coaching Beverwijk

Jouw eigen coach