Client Based Coaching

Client Based gerichte Coaching

 

Uitgangspunt van een begeleidingstraject door Kennemer Coaching is dat een jongere boven de 16 jaar een volwassen iemand is die meestal wel weet wat er aan de hand is en wat er -binnen bepaalde grenzen- nodig is om te kunnen veranderen. Voor een geslaagde traject is het wel een voorwaarde dat bij de jongere de wil aanwezig is om aan de gestelde hulpvragen te werken en er voldoende gezonde krachten aanwezig zijn die de jongere in staat te stellen om -met deskundige hulp- zelf de aanwezige problemen op te lossen. De wil en deze krachten zullen namelijk worden aangesproken om de jongere de verandering te laten doormaken welke noodzakelijk is om het einddoel te behalen.

 

Om te kunnen bepalen hoe groot de wil bij de jongere is en welke gezonde krachten nog aanwezig zijn, wordt door ons een (gratis) kennismakings-gesprek gehouden. In dit gesprek staat totale aanvaarding van de jongere als mens mét zijn problemen centraal. Na een kennismakings-gesprek zal worden aangegeven of een coachingstraject bij Kennemer Coaching zinvol is en wordt een specifiek op de jongere toegesneden traject samengesteld en een gedetailleerde prijsopgaaf ingediend.

 

Binnen het daarop volgende traject wordt gebruik gemaakt van Client Based Coaching, een methode die is gebaseerd op de humanistische insteek van Carl Rogers. en een drietal universeel geldende principes:

 

  • Empathie en compassie
  • Onvoorwaardelijke acceptatie
  • Congruent, oprecht en echt zijn

Niet alleen staat de jongere centraal , maar het inzicht van de jongere in zichzelf speelt eveneens een cruciale rol. Door deze manier van werken komt een jongere tot inzichten en emoties die eerst verborgen bleven.

 

Uniek is de aandacht voor een goede non-agressieve communicatie door gedurende het gehele begeleidingstraject aandacht te besteden aan Respectvolle Communicatie.

 


 

ACT Therapie

ACT Therapie

 

Acceptance Commitment Therapie (ACT) is een wetenschappelijk bewezen vorm van begeleiding die als doel heeft dat iedereen (weer) een waardevol leven kan leiden op een manier die bij hun normen en waarden past en waar ze weer energie van krijgen. ACT leert je bewuster te leven waardoor je meer uit je leven kan halen dan je op dit moment doet. Het leert je te voorkomen dat je in je leven 'vastloopt' en zorgt er voor dat je je weer gaat bezighouden met de dingen in jouw leven die jij als waardevol beschouwt.

VOOR COACHES

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden door Kennemer Coaching.

KLIK HIER voor de uitgebreide disclaimer